V našej kancelárii ponúkame komisionálny predaj, čiže sprostredkovanie predaja vašich šperkov, mincí, obrazov, hodiniek, starožitností, a iného, za Vami určené ceny.
Ak na predaj neponáhľate a radi by ste za váš predmet získali najvyššiu možnú cenu, je pre vás práve tento spôsob predaja ideálny. Do komisionálneho predaja sú prijímané briliantové šperky, zlaté mince, hodinky známych značiek, obrazy cenených autorov, prípadne iné cenné, či inak zaujímavé predmety.

  • Po prijatí vašich predmetov do komisionálneho predaja, ponúkame tieto veci našim zákazníkom na našom e-shope a ďalších internetových serveroch. Máte u nás teda oveľa vyššiu šancu predaja vášho predmetu.
  • Zmluvy o sprostredkovaní predaja uzatvárame na dobu 3 mesiacov - ak sa počas tejto doby váš predmet nepredá, uzatvárame zmluvu novú, poprípade vám predmet vrátime naspäť. Ďalej je možnosť kedykoľvek váš predmet získať naspäť, pred uplynutím doby platnosti zmluvy.
  • Ako províziu si účtujeme 20% z predajnej ceny predmetu, tzn. vám zostáva 80% z predajnej ceny. Naša provízia je vrátane DPH a všetkých ďalších poplatkov. Ak sa predmet nepredá, nie sú nikdy žiadne poplatky účtované.

Kontakt

Pre bližšie informácie volajte alebo píšte na nižšie uvedené kontakty.